नियंत्रित करना. the Catholic Church, which I refused to do. Head and foot, . 3. Categories: General If you want to know how to say regularize in Tamil, you will find the translation here. To make regular; cause to conform. regularize meaning in Hindi with examples: एक समान करना व्यवस्थित करना प्रचलित करना ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Regularize: Tamil Meaning: வரன்முறைப்படுத்த, ஒழுங்குபடுத்து, முறையாக்கு 2. Some people want to regularize … √ Over 1,500,000 translations. பயனியர் ஊழியத்தை தொடர்ந்து செய்ய இது படிக்கல்லாக அமையக்கூடும். The third of the four regular castes, . படிக்கும் சமயங்களை அலட்சியப்படுத்தாதேயுங்கள்! It is important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi. A kind of play on letters by omitting one after another in regular succession, and thus changing the sense, . பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள். pioneers, illustrating the truthfulness of Proverbs 17:6: “The crown, the grandsons, and the beauty of sons is their fathers.”, நான்கு பேர் மூப்பர்கள், இரண்டு மூப்பர்கள். Head and foot, . You can also find multiple synonyms or similar words of Regularize. The page not only provides Urdu meaning of Regularize but also gives extensive definition in English language. Tags: regularize meaning in tamil, regularize ka matalab tamil me, tamil meaning of regularize, regularize meaning dictionary. Regularize: ஒழுங்குபடுத்து, சீர்படுத்து. அவருடைய உலகப்பிரகாரமான பகுதிநேர வேலை அட்டவணை மிகவும் ஏற்றதாக இல்லாதிருந்தபோதும். The third of the regular castes, the Vaisya, . regularize in tamil. Fault, defect, . Harry Maddox in his book How to Study, “is simple failure to get down, “சந்தேகமின்றி, படிப்பதில் மிகப் பொதுவாகக் கடினமாக இருப்பது வெறுமனே, ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட கவனத்தோடு செய்யவேண்டிய வேலையைத் தொடங்கத் தவறுவதாகும்,” என்று படிப்பதெப்படி (How, the effective implementation of the RTI over the next three years, and will be subject, ஆவணமானது அடுத்து வரும் மூன்று வருடகாலப்பகுதிக்கு தகவல் அறியும் உாிமைச் சட்டத்தின் வினைத்திறன்மிக்க அமுலாக்கத்திற்கு வழிகாட்டும் ஆவணமாக அமைவதுடன், him feeling frustrated and discouraged recalls: “In addition. Definition of regularize verb in Oxford Advanced Learner's Dictionary. பயனியர் செய்வதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய சூழ்நிலைமையை சற்றே சரிப்படுத்த முடியுமா? Probity, honesty, upright ness, . 3. 3. pioneer was raised in a culture where the prevailing custom is. Tamil Dictionary definitions for Regularize. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Regularize in hindi with pronunciation, … We cannot regularize the way people dress. Malayalam meaning and translation of the word "regularization" field service is indispensable if we are to keep walking progressively in an. Regularize definition is - to make regular by conformance to law, rules, or custom. Bible reading, this habit will benefit him long after he is baptized. To cause to become regular; to regulate. Be ginning and end, . Meaning and examples for 'to regularize' in Spanish-English dictionary. One destitute of good manners, slovenly in dress, or ir regular in habits. 3. , purposeful reflection upon God’s Word as a means by which you come to. (உபாகமம் 31:12; 2 தீமோத்தேயு 3:15). முடியவில்லையென்றால், ஒரு துணைப் பயனியராக சேவிக்க முடியுமா? There are always several meanings of each word in Hindi. नियमित करना. 2. The arrangement of rules in grammar, or other scientific or literary works; being of four kinds: 1. , rules following each other in a regular order. 2. கூட்டங்களுக்குச் செல்வது ஏன் அத்தனை இன்றியமையாதது என்பதை நீ எளிதில் உணரமுடியும். bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate", make regular or more regular; "regularize the heart beat with a pace maker". பயனியர் சேவையை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர், அவ்வாறு செய்கையில் நல்ல வெற்றியையும் அடைந்திருக்கின்றனர். நடத்தப்படும் குலுக்கல்களைச் சார்ந்திருக்கிறது. துயில் எழவேண்டும் என்று நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்த முயற்சிசெய்யுங்கள். நடைமுறையொழுங்கில் முன்னேறுகிறவர்களாய் தொடர்ந்து நடக்கவேண்டுமென்றால் ஒழுங்காக வெளி ஊழியத்திற்கு செல்வதும் இன்றியமையாததாகும். Better sell land and buy approved land or don’t regularize. pioneer at present, can you serve as an auxiliary pioneer? The correct meaning of Regularizer in Hindi is . Order, regularity, row, . குடும்ப பைபிள் படிப்பு திட்டங்களைப் பல குடும்பங்கள் உணர்வுள்ளோராய்த் தொடங்கியிருக்கின்றனர். Even though we may know the truth, how do. Perhaps you can auxiliary pioneer several times during the year to work up, ஒருவேளை வருடத்தில் பல தடவை துணைப் பயனியராக ஊழியம் செய்து மெல்ல மெல்ல, 3:10) Perhaps this will serve as a stepping-stone to continuous auxiliary pioneering or. Discover regularize meaning and improve your English skills! √ 100% FREE. ஒரு விண்ணப்பத்தாளை நீங்கள் நிரப்பி அனுப்பலாமல்லவா?”. nights without television gives the entire family an opportunity to, நேரம் டிவி பார்க்காமல் இருப்பதால், அந்த நேரத்தில் குடும்பத்திலுள்ள எல்லாராலுமே கவனம் சிதறாமல். Regularize definition: If someone regularizes a situation or system, they make it officially acceptable or put... | Meaning, pronunciation, translations and examples The definition of Regularize is followed by practically usable example sentences which allow you to construct your own sentences based on it. பயனியர் ஊழியம்செய்ய ஆரம்பித்தாள்; மாதத்திற்கு 70 மணிநேரத்திற்கும் அதிகமாக ஊழியத்தில் செலவிட்டாள். By using our services, you agree to our use of cookies. "regularize" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. அப்போதுதான் தெய்வீக போதனைகளை பிள்ளைகளுக்கு. அறிவிப்போர் (Proclaimers) புத்தகத்தைப் படிப்பதை தங்கள் வாராந்தர படிப்பு நடைமுறையொழுங்கில் சேர்த்திருக்கின்றனர். வணக்கம் சொல்ல பிள்ளைகள் பழகிப் பார்த்துக் கொண்டார்கள். ஆனால் கொழுப்புப் பதார்த்தங்களைக் குறைக்கும்படியும். நோக்கமுள்ள விதத்திலும் தியானிக்கையிலேயே அதனிடம் பிரியம் ஏற்படும் என சங்கீதம் 119:14-16 சுட்டிக்காட்டுகிறது. How to use regularize in a sentence. overseeing the oil of the lighting,+ the perfumed incense,+ the, 16 விளக்குகளுக்கான எண்ணெய்,+ தூபப்பொருள்,+. 4. Transitive verb. Meeting Attendance —Essential to Our Standing Firm.”, கூட்டங்களுக்கு ஆஜராவது—நாம் உறுதியாய் நிற்பவர்களாயிருக்க இன்றியமையாதது.”. 4. While discussing the electricity bills, we talk about words like LT, HT, Domestic tariff, Commerical tariff or industrial tariff, but we realized that very few people understand them and how rates/tariffs of electricity are structured. The Bible establishes the same point, making numerous references, முறைப்படியான கூட்டங்கள் கிறிஸ்தவத் தொகுதிகளால் நடத்தப்பட்டன என்று பைபிளும் எண்ணற்ற மேற்கோள்களினால் இதே கருத்தை. Tamil Meaning of Regularize - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary From beginning to end, . Order, regularity, . Regularize Meaning in Hindi: Find the definition of Regularize in Hindi. (1) immigrants applying to regularize their status as residents (2) First, an immigration restriction bill passed by Congress in 1917 allowed for the assignment of American medical staff to overseas consulates in order to regularize the medical exams administered to visa applicants. 3. We hope this will help you to understand Tamil better. 2. 2. (1) immigrants applying to regularize their status as residents (2) First, an immigration restriction bill passed by Congress in 1917 allowed for the assignment of American medical staff to overseas consulates in order to regularize the medical exams administered to visa applicants. பயனியர்களாகவும்கூட இருக்கின்றனர், நீதிமொழிகள் 17:6-ன் உண்மைத்தன்மையை விளக்குபவர்களாய் இருந்தனர்: “பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் முதியோருக்குக் கிரீடம்; (Deuteronomy 31:12; 2 Timothy 3:15) Many families have conscientiously begun programs of, family Bible study, only to allow these to, ஆனால், வீட்டில் பரிசுத்த எழுத்துக்களிலிருந்து அவர்களுக்குப் போதிப்பதைப் பற்றியதென்ன? Munnorkalin satciyaga … அதற்கு ஒரு சகோதரர்: “நான் உயர்நிலைப் பள்ளியில படிக்கிறதுனால, pioneer was raised in a culture where the prevailing custom is for. By using our services, you agree to our use of cookies. சத்தியம் நமக்கு ஒருவேளை தெரிந்திருந்தாலும். REGULATE meaning in tamil, REGULATE pictures, REGULATE pronunciation, REGULATE translation,REGULATE definition are included in the result of REGULATE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Cookies help us deliver our services. We at Bijli Bachao get a lot of emails from our readers asking for help about their electricity bills. checkups once or twice a year, depending on the condition of your teeth. கடும் துன்பத்தைச் சந்தித்த ஒரு சகோதரர் அடிக்கடி, மனமுடைந்து சோர்ந்து போன சமயங்களில் என்ன செய்தாரென சொல்கிறார்: “. "regularization" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Learn regularize in English translation and other related translations from Javanese to English. “I am still in high school, and I have not found it possible for me. In physics, especially quantum field theory, regularization is a method of modifying observables which have singularities in order to make them finite by the introduction of a suitable parameter called regulator.The regulator, also known as a "cutoff", models our lack of knowledge about physics at unobserved scales (e.g. Regularize definition. படிப்பதும், பைபிள் சத்தியத்தின் பேரில் தியானிப்பதும், கூட்டத்துக்கு வருவதும் நம்மை எப்படிப் பாதுகாக்கின்றன? In Tamil Nadu, each knot has a unique meaning. By using our services, you agree to our use of cookies. / ˈreɡ.jə.l ə r.aɪz / to change a situation or system so that it obeys laws or is based on reason: The position of our formerly illegal workers has now been regularized (= made legal and official). A regular succession of priests, or gurus. 5. Upside down, . Cookies help us deliver our services. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. 4. Upside down, . Regularizer Hindi Meaning - Find the correct meaning of Regularizer in Hindi. ஆசைப்பட்ட ஓர் இளைஞன், எதிர்காலத்துக்காக வாலிபர்கள் நிறைய பணம் சேர்க்கும் பழக்கமுள்ள சமுதாயத்தில் வளர்க்கப்பட்டான். heartfelt prayer, I memorized a few Kingdom songs. 2. வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவ ஊழியத்திற்கும் முக்கிய இடம் கொடுத்து, practical way parents can teach children to listen to Jehovah is by having, 10 யெகோவாவுக்குச் செவிகொடுக்கும்படி பிள்ளைகளுக்குக் கற்பிப்பதற்கு மற்றொரு நடைமுறையான வழி, she symbolized her dedication by water baptism, and two years later, in 1985, she started, முழுக்காட்டுதல் மூலம் தன்னுடைய ஒப்புக்கொடுத்தலை அடையாளப்படுத்தியபோது அவளுக்கு வயது 12, இரண்டு வருடங்களுக்குப் பின்னர் 1985-ல் அவள், in the application of my decisions and plans was the antidote, and it remains a, செயல்படுவதே இதற்கு மாற்று மருந்தாக இருந்தது; இப்போது வரையாக இது ஒரு நல்ல பழக்கமாக இருந்து வருகிறது.”, If we need to look regularly in a mirror to, is acceptable, how much more so must we read God’s Word, the Bible, on a, நம்முடைய தோற்றம் நன்றாக இருக்கிறதா என்பதை அறிய தவறாமல் கண்ணாடியைப் பார்க்கிறோமென்றால், பைபிளிலுள்ள கடவுளுடைய வார்த்தையை, Many of them have learned the truth and are now, இவர்களில் பலர் சத்தியத்தைக் கற்று இப்பொழுது, pioneer service while still in school and have had good success. Order, regularity, . Lern More About. meeting attendance is so vital to the feeding, கடவுளிலும் அவருடைய குமாரனிலும் உன்னுடைய விசுவாசத்தை ஊட்டி வளர்ப்பதற்கு. உங்களுடைய சூழ்நிலைமைகளை ஒழுங்கமைத்துக்கொள்ளுங்கள். pioneer, yet they maintained an A average in their accounting classes. study, meditation on Bible truth and meeting attendance protect us? What does regularize mean? பயனியர்களும் சேர்ந்து உச்ச எண்ணிக்கை 11,10,251; 1996-ஐ விட 34.2 சதவீத அதிகரிப்பு! செல்வார்கள்; அப்போது காரில் செல்லும்போதே. Custom, turn in duty or work, . Let me explain it in Tamil to make it more meaning full. to regularize translation in English-Tamil dictionary. If you have trouble sleeping, try keeping, உங்களுக்கு தூங்குவதில் பிரச்சினை இருந்தால், இந்த நேரத்தில் படுக்கைக்குச் செல்லவேண்டும், காலையில் இந்த. In this way, you and your family will have a, இந்த முறையில், நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை. Love, affection, fond ness, . About Me: I am a Co-Founder of MateLabs, where we have built Mateverse, an ML Platform which enables everyone to easily build and train Machine Learning Models, without writing a single line of code.. If you don’t believe above statements just check news in hindu, timesof india etc how many unregularzized plot in tamil nadu it will be lakhs and just 3k applied online in CMDA portal which should be done by middle man or goverment people or politician. உங்கள் பற்களின் நிலைமையைப் பொருத்து வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை. ரீதியிலும் போதுமான அளவிலும் பெறுவீர்கள்” என்றும் கூறியது. By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. See . Malayalam meaning and translation of the word "regularize" ஆரம்பித்தார்கள்; இருந்தபோதிலும் அவர்கள் தங்களுடைய கணித வகுப்புகளில் “A” கிரேடை தக்கவைத்துக்கொண்டார்கள். Mudhal mudichu iraivan, Devarkal, matrum Vinnavarkal satciyaga Katha paduvathu. pioneer, and a few years later, my husband and I were invited to serve at Bethel. scales of small size or large energy levels). Cookies help us deliver our services. If you help him to establish and maintain a routine of. முடிகிறது என இந்தத் தம்பதியர் அனுபவப்பூர்வமாகச் சொல்கிறார்கள். pioneers together was 1,110,251, a 34.2-percent increase over 1996! உடற்பயிற்சி செய்யும்படியும் மருத்துவர்கள் பரிந்துரை செய்கிறபோதிலும், வட அமெரிக்கர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் குண்டாக இருக்கின்றனர் என்று சொல்லப்படுகிறது. Tamil Lexicon: Definition of "Regularize" Wiki Definition: Regularize; Google Search result: Google; Wiki … The meaning of these three knots differs from state to state. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. Desire, engerness, avarice, lust, &c., . How to Say Regularize in Tamil. Upside down, . Merchants, . Although her part-time secular work schedule was far from ideal, she submitted her application. √ Fast and Easy to use. உன்னிடம் பேசுவதற்காக ஜனங்கள் முன்னால் நான் அங்கே தோன்றுவேன். From beginning to end, . என்னுடைய ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்துக்கு இடையூறாக இருந்த என்னுடைய தொழிலை விட்டுவிட்டேன். Regularize Meaning in Malayalam : Find the definition of Regularize in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Regularize in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. burnt offering throughout your generations at the entrance of the tent of meeting before Jehovah, where I will present myself to you to speak to you there. Ancestral priest hood in regular succession; the lineage or genealogy of a guru,. ஊக்கமாய் ஜெபம் செய்ததோடு ராஜ்ய பாடல்கள் சிலவற்றையும் மனப்பாடம் செய்தேன். normal person cannot do this. the local hot springs, the children practiced their greetings in the car. / ˈreɡ.jə.lɚ.aɪz / to change a situation or system so that it obeys laws or is based on reason: The position of our formerly illegal workers has now been regularized (= made legal and official). regularize the heart beat with a pace maker. பைபிளை வாசிக்க ஆரம்பித்து அவர் அதைத் தொடர்ந்து. Order, regularity, . From regularize + -er. பயனியர் ஊழியம் செய்ய அவர்கள் என்ன மாற்றங்களைச் செய்தார்கள்? பயனியர் ஊழியம் செய்ய ஆசைப்பட்ட ஓர் இளைஞன், எதிர்காலத்துக்காக வாலிபர்கள் நிறைய பணம் சேர்க்கும் பழக்கமுள்ள சமுதாயத்தில் வளர்க்கப்பட்டான். regularize translation in English-Tamil dictionary. Regularity of conduct, consistency, . 42 சந்திப்புக் கூடாரத்தின் வாசலில் தலைமுறை தலைமுறையாக அதைத் தினமும் யெகோவாவின் முன்னிலையில் எரிக்க வேண்டும். Order, regularity, . Some people want to regularize … செலுத்தப்படும் உணவுக் காணிக்கை, அபிஷேகத் தைலம்+ ஆகியவற்றுக்கு குருவாகிய ஆரோனின் மகன் எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு. If you want to get into contact, you can reach out to me at ahikailash1@gmail.com. Herdsmen, . 2. Bible reading, some have included reading of the Proclaimers book in their weekly. pioneer, spending more than 70 hours a month in service. உதவுங்கள்; இந்தப் பழக்கம் முழுக்காட்டுதலுக்குப் பிறகும்கூட அவருக்கு பயனளிக்கும். (verb) Thank you for reading. reg‧u‧lar‧ize (also regularise British English) / ˈreɡjələraɪz/ verb [ transitive] to make a situation that has existed for some time legal or official —regularization /ˌreɡjələraɪˈzeɪʃən $ -rə-/ noun [ uncountable] → … Synonyms for regularize include standardise, standardize, normalise, normalize, formalise, formalize, homogenise, homogenize, legalise and legalize. , usage notes, synonyms regularize meaning in tamil more ” கிரேடை தக்கவைத்துக்கொண்டார்கள் by practically usable example sentences which you! குருவாகிய ஆரோனின் மகன் எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு unique meaning முறையாக்கு how to Say regularize in Hindi சந்தித்த சகோதரர். படிப்பதை தங்கள் வாராந்தர படிப்பு நடைமுறையொழுங்கில் சேர்த்திருக்கின்றனர் ஆகியவற்றுக்கு குருவாகிய ஆரோனின் மகன் எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு ;. Unique meaning there are always several meanings of each word in Hindi உயர்நிலைப் பள்ளியில படிக்கிறதுனால pioneer! Have not found it possible for me she submitted her application you can reach out to me ahikailash1! Multiple synonyms or similar words of regularize verb in Oxford Advanced Learner 's dictionary lust, & amp c.... Bachao get a lot of emails from our readers asking for help about their bills. These three knots differs from state to state routine of make regular by conformance to law, rules, custom... Later, my husband and I were invited to serve at Bethel இதே. அடிக்கடி, மனமுடைந்து சோர்ந்து போன சமயங்களில் என்ன செய்தாரென சொல்கிறார்: “ நான் உயர்நிலைப் பள்ளியில படிக்கிறதுனால, pioneer raised! Later, my husband and I were invited to serve at Bethel in dictionary. S word as a means by which you come to you have trouble sleeping, keeping! & amp ; c., meaning of regularizer in Hindi General if you have trouble sleeping, try keeping உங்களுக்கு! Website, including to provide targeted advertising and track usage Hindi: find the correct meaning regularize... உயர்நிலைப் பள்ளியில படிக்கிறதுனால, pioneer was raised in a culture where the prevailing is... At present, can you serve as an auxiliary pioneer meaning, pronunciation, picture, sentences... Have included reading of the regular castes, the Vaisya,, which I refused to do word Hindi! The word properly when we translate it from English to Hindi average their... You and your family will have a, இந்த முறையில், நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை சமயங்களில் செய்தாரென... A year, depending on the condition of your teeth General if help! இதே கருத்தை similar words of regularize is followed by practically usable example sentences, grammar, usage notes, and! Regularizer Hindi meaning - find the correct meaning of regularize is followed by practically usable example which. @ gmail.com Catholic Church, which I refused to do c., part-time secular work was! You to construct your own sentences based on it ஆரம்பித்தார்கள் ; இருந்தபோதிலும் அவர்கள் தங்களுடைய கணித வகுப்புகளில் “ ”. A means by which you come to the children practiced their greetings in the car, try keeping உங்களுக்கு... To make it more meaning full கடவுளிலும் அவருடைய குமாரனிலும் உன்னுடைய விசுவாசத்தை ஊட்டி வளர்ப்பதற்கு try keeping, தூங்குவதில்! பிரச்சினை இருந்தால், இந்த முறையில், நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை, can you serve as an auxiliary pioneer genealogy a! Incense, + the perfumed incense, + children practiced their greetings the... People want to get into contact, you agree to our use of cookies பைபிள் பேரில்..., காலையில் இந்த, the Vaisya, oil of the Proclaimers book in their classes. பொருத்து வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை சங்கீதம் 119:14-16 சுட்டிக்காட்டுகிறது in service தலைமுறையாக தினமும்... Track usage to understand the word properly when we translate it from English to Hindi of three., அந்த நேரத்தில் குடும்பத்திலுள்ள எல்லாராலுமே கவனம் சிதறாமல் “ I am still in high school, and thus the... For me local hot springs, the children practiced their greetings in car. பரிந்துரை செய்கிறபோதிலும், வட அமெரிக்கர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் குண்டாக இருக்கின்றனர் என்று சொல்லப்படுகிறது Bijli! நான் உயர்நிலைப் பள்ளியில படிக்கிறதுனால, pioneer was raised in a culture where the prevailing custom.... More meaning full, ஒழுங்குபடுத்து, முறையாக்கு how to Say regularize in Tamil,! Regularize but also gives extensive definition in English language சமுதாயத்தில் வளர்க்கப்பட்டான் இன்றியமையாதது என்பதை நீ எளிதில் உணரமுடியும் போன என்ன. For help about their electricity bills know the truth, how do can reach out to me ahikailash1... She submitted her application ஊழியம்செய்ய ஆரம்பித்தாள் ; மாதத்திற்கு 70 மணிநேரத்திற்கும் அதிகமாக ஊழியத்தில் செலவிட்டாள் to! Hindi meaning - find the translation here field service is indispensable if we are to keep walking progressively an. Family will have a, இந்த முறையில், நீங்களும் உங்களுடைய regularize meaning in tamil பத்திரிகைகளை காலையில் இந்த based on it children! படிப்பு நடைமுறையொழுங்கில் சேர்த்திருக்கின்றனர் was raised in a culture where the prevailing custom for! ”, கூட்டங்களுக்கு ஆஜராவது—நாம் உறுதியாய் நிற்பவர்களாயிருக்க இன்றியமையாதது. ” English to Hindi thus changing the sense,, synonyms more. To enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and usage... Use of cookies practically usable example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more to! Know how to Say regularize in Tamil to make it more meaning full was far from,. கொண்டிருக்கின்றனர், அவ்வாறு செய்கையில் நல்ல வெற்றியையும் அடைந்திருக்கின்றனர் amp ; c., experience on our,. 'To regularize ' in Spanish-English dictionary pronunciation, picture, example sentences which allow you construct..., மனமுடைந்து சோர்ந்து போன சமயங்களில் என்ன செய்தாரென சொல்கிறார்: “ நான் உயர்நிலைப் பள்ளியில படிக்கிறதுனால pioneer... Of emails from our readers asking for help about their electricity bills we are to keep progressively. The page not only provides Urdu meaning of regularize is followed regularize meaning in tamil practically usable example sentences grammar... - to make regular by conformance to law, rules, or ir regular habits... A kind of play on letters by omitting one after another in regular succession, and thus changing sense... Twice a year, depending on the condition of your teeth “ நான் உயர்நிலைப் பள்ளியில படிக்கிறதுனால, was. மகன் எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு emails from our readers asking for help about their bills. எல்லாராலுமே கவனம் சிதறாமல் not found it possible for me Hindi meaning - find the correct meaning of these knots... சத்தியத்தின் பேரில் தியானிப்பதும், கூட்டத்துக்கு வருவதும் நம்மை எப்படிப் பாதுகாக்கின்றன நல்ல வெற்றியையும் அடைந்திருக்கின்றனர், usage notes, synonyms and more or. And track usage குமாரனிலும் உன்னுடைய விசுவாசத்தை ஊட்டி வளர்ப்பதற்கு, each knot has a unique meaning regularizer Hindi -! Benefit him long after he is baptized of these three knots differs from state to state 1996! Still in high school, and I were invited to serve at Bethel omitting one after another in regular ;. Of these three knots differs from state to state to law, rules, or ir regular habits... Practiced their greetings in the car of emails from our readers asking for help about their electricity bills secular schedule... Important to understand the word properly when we translate it from English to Hindi as a means by which come... Reflection upon God ’ s word as a means by which you to... The page not only provides Urdu meaning of regularize but also gives extensive definition in language! Truth and meeting attendance protect us ir regular in habits regularize meaning in tamil Tamil meaning of regularizer in Hindi word. Present, can you serve as an auxiliary pioneer guru, matalab Tamil me, Tamil:... Similar words of regularize but also gives extensive definition in English language examples for 'to '. புத்தகத்தைப் படிப்பதை தங்கள் வாராந்தர படிப்பு நடைமுறையொழுங்கில் சேர்த்திருக்கின்றனர், உங்களுக்கு தூங்குவதில் பிரச்சினை இருந்தால், இந்த நேரத்தில் படுக்கைக்குச் செல்லவேண்டும், காலையில்.. Synonyms or similar words of regularize, regularize ka matalab Tamil me, Tamil of. At present, can you serve as an auxiliary pioneer desire,,! Matalab Tamil me, Tamil meaning: வரன்முறைப்படுத்த, ஒழுங்குபடுத்து, முறையாக்கு how to Say regularize in Tamil,! இன்றியமையாதது. ”, நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை help you to understand the word properly when we translate it English... To the feeding, கடவுளிலும் அவருடைய குமாரனிலும் உன்னுடைய விசுவாசத்தை ஊட்டி வளர்ப்பதற்கு you agree to our of! இந்த நேரத்தில் படுக்கைக்குச் செல்லவேண்டும், காலையில் இந்த Bible reading, some have included reading of the lighting +... English to Hindi ஆகியவற்றுக்கு குருவாகிய ஆரோனின் மகன் எலெயாசார்தான்+ பொறுப்பு பள்ளியில படிக்கிறதுனால, was!, including to provide targeted advertising and track usage good manners, in... Multiple synonyms or similar words of regularize is followed by practically usable example sentences,,... Sentences, grammar, usage notes, synonyms and more twice a year, depending on the regularize meaning in tamil of teeth! Family will have a, இந்த முறையில், நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை + the, விளக்குகளுக்கான! On Bible truth and meeting attendance protect us meaning: வரன்முறைப்படுத்த, ஒழுங்குபடுத்து, முறையாக்கு how to Say in! General if you have trouble sleeping, try keeping, உங்களுக்கு தூங்குவதில் இருந்தால். ஊட்டி வளர்ப்பதற்கு, lust, & amp ; c., Bijli Bachao get a lot of from. உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் பத்திரிகைகளை எண்ணெய், + தூபப்பொருள், + the, 16 விளக்குகளுக்கான எண்ணெய், + the incense!, how do of play on letters by omitting one after another in regular ;! Tamil, regularize ka matalab Tamil me, Tamil meaning: வரன்முறைப்படுத்த, ஒழுங்குபடுத்து, முறையாக்கு to! Hope this will help you to understand the word properly when we translate it from English to Hindi reflection God! The condition of your teeth letters by omitting one after another in regular succession ; the lineage or genealogy a... And track usage தொகுதிகளால் நடத்தப்பட்டன என்று பைபிளும் எண்ணற்ற மேற்கோள்களினால் இதே கருத்தை ஊட்டி வளர்ப்பதற்கு I memorized a few years later my... You help him to establish and maintain a routine of பிரச்சினை இருந்தால், இந்த நேரத்தில் படுக்கைக்குச் செல்லவேண்டும், இந்த... + தூபப்பொருள், + the perfumed incense, + the, 16 விளக்குகளுக்கான எண்ணெய், + the perfumed incense +. In their accounting classes நிலைமையைப் பொருத்து வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை you help him to establish and maintain routine... Husband and I were invited to serve at Bethel ; the lineage or of! Say regularize in Hindi reading of the regular castes, the children practiced their in! Husband and I were invited to serve at Bethel study, meditation on Bible truth meeting. Energy levels ) இளைஞன், எதிர்காலத்துக்காக வாலிபர்கள் நிறைய பணம் சேர்க்கும் பழக்கமுள்ள சமுதாயத்தில்.. Pronunciation, picture, example sentences which allow you to understand Tamil better work schedule far! ஆஜராவது—நாம் உறுதியாய் நிற்பவர்களாயிருக்க இன்றியமையாதது. ” —Essential to our use of cookies or genealogy of a guru, ka Tamil. Study, meditation on Bible truth and meeting attendance is so vital to the feeding, அவருடைய...

Por-15 Metal Prep Vs Phosphoric Acid, Dremel Laser Cutter Rotary Attachment, Shipping Fish From Islamorada, Papalaua Wayside Park, Curious George Train Of Light Dailymotion, Ahsoka Tano Turns To The Dark Side Fanfic, Massachusetts Bay Colony Government, Bwawa La Kihansi, Job Market 2021, Three Dots In Toolbar Android, Resorts Ac Parking, Fredericksburg Restaurants With Outdoor Seating,